اموزش نصب و راه اندازی نرم افزار Kodi

اموزش راه اندازی و نصب نرم افزار Kodi روی تلویزیون های هوشمند و سایر دستگاه ها

در این اموزش قصد داریم روش راه اندازی  نرم افزار Kodi را خدمت مشترکین ست ایپی تیوی توضیح دهیم

از انجاییکه مشترکین و  استفاده کنندگان  این نرم افزار اکثرا خارج از کشور هستن اموزش به زبان اصلی انگلیسی و بصورت تصویری ( عکس توضیج میدهیم ) تا مشترکین داخل ایران نیز طبق رهنمای تصویری بتوانند راه اندازی کنند

HIS ADD-ON IS ONLY FOR PEOPLE WHO HAVE THEIR OWN M3U LIST SO THEY CAN ADD IT TO THE IPTV CLIENT TO WATCH CHANNELS.

There are two guides below that cover devices running Jarvis & below plus Krypton & above.

How to Setup PVR IPTV Simple Client Kodi Jarvis:

 • Open Kodi
 • Select SYSTEM or SETTINGS depending on your skin
 • Select TV (or Live TV or PVR & Live TV if you are on a version lower than 15.2 and if you are then consider updating)
 • Select General
 • Select Enabled
 • You will now see a pop-up saying that you have no PVR Client enabled. Select OK
 • Scroll down and select PVR IPTV Simple Client
 • Select Enable
 • Select Configure
 • In General select M3U Play List URL
 • Add your M3U URL into the address section (you will get this from your IPTV supplier)
 • Select OK
 • Select OK again
 • Reboot Kodi
 • On your Home Screen you should now see TV (or Live TV if on an older version of Kodi). Open that to see the live channel list
 • The list should look like this. Select a channel for it to load and play

The PVR Simple Client should now be setup with live tv streams available.

How to Setup PVR IPTV Simple Client Kodi Jarvis Krypton:

 • Open Kodi
 • Highlight TV

 

Select Enter add-on browser

Select PVR IPTV Simple Client

 

Select Configure

 

Select General

 

Location to Remote Path (Internet Address)

 

Then Select M3U Play List URL

 

Enter the URL of your M3U Play List (you will get this from your IPTV supplier) and select OK

 

If you have an M3U text file stored locally on your network/computer/box then set the Location to Local Path (include Local Network)

 

Then Select M3U Play List URL

 

Navigate to where the file is stored and select it
https://www.setiptv.site/img/kodi12.jpg

 

Select OK

 

Select Enable

 

Wait for notification of channels loaded

Now when you go back to the Home Screen and select TV it should look like this

سریعترین سرویس iptv کانالهای مورد علاقه خود را در کوله پشتی خود تجربه کنید.